Kinderen

Nieuwetijdskinderen, autisme en ADHD:

Nieuwetijdskinderen, Indigokinderen, of te wel hoog sensitieve kinderen en jong volwassenen. Ze hebben een schitterend diamanten of indigoblauwe aura. Je herkent ze meteen aan hun blik in de ogen en vooral aan de wijze waarop ze in het leven staan.
Nieuwetijdskinderen:
Ook ik ben een Indigo van 57 jaar en voel en herken deze kinderen / jonge volwassen meteen in een oogopslag. Bovendien ben ik een gezegende alleenstaande moeder met een nieuwetijdskind van 27 jaar. Hij is mijn leraar en spiegel en daardoor ben ik boeken gaan lezen, heb ik een therapeutisch kinderboek(sprookje) Welles / Nietes geschreven om zo in de belevingswereld van “hoog sensitiviteit” te kunnen stappen en aan te reiken wat ik heb mogen ervaren en leren, om deze kids en jong volwassen te helpen.

Nieuwtijdskinderen, kids met ADHD en autisten hebben sterke overeenkomsten. Ze worden als eigenwijs, eigenzinnig, niet geïnteresseerd, overactief, moeilijk opvoedbaar, afgesloten en noem maar op, bestempeld. Ze zijn heel wijs, hebben een sterke eigen wil en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ze zijn sociaal sterk betrokken. Ze nemen heel veel energieën waar en zijn vaak zonder zichtbare reden, diep geraakt of onrustig. Ze uiten hun mening openlijk als ernaar gevraagd wordt. Als hun de mond gesnoerd wordt keren ze zich naar binnen met alle gevolgen van dien.

HOE WORD IK GEHOORD????
Het gevolg is vaak een negatieve vorm van aandacht trekken en dan is de cirkel rond. We horen ze wel maar niet op een liefdevolle manier. Hun hele hart schreeuwt om liefde, gelijkwaardigheid, respect en vooral naar zichzelf te mogen uiten in wat ze zijn. Het zijn liefdevolle kinderen die vaak niet begrepen worden door hun omgeving omdat ze zoveel wijsheid bezitten die voor velen niet te bevatten zijn. Deze kinderen willen de wereld ontdekken op hun eigen wijze.

Sta toe dat het kind zich ontwikkelt. Het heeft ervaringen nodig om keuzes te maken, zijn ziel te evolueren en het geeft ons een goed voorbeeld. Ze kennen geen angst en proberen de dingen uit. Ze hebben een missie en al begrijpen we het niet, geef hen de kans hun unieke talenten te ontwikkelen. En gaat het mis, laat hen dit ervaren, ze leren hiervan.

Enkele tips:
Wees niet te beschermend maar kijk toe en grijp liefdevol in op momenten dat het echt nodig is. Geef duidelijk en liefdevol grenzen aan en kijk erop toe dat ze niet overschreden worden. Communiceer liefdevol met hen als met een volwassene en toon respect voor elkaar. Geef hen vooral het gevoel van gelijkwaardigheid, toon liefde en luister naar wat het kind daadwerkelijk zegt en bedoelt. Al klinkt het nog zo vreemd wat ze vertellen, luister! Vraag ook aandacht voor jezelf zodat de energie kan stromen en het geen eenrichtingsverkeer is. Een liefdevol gesprek kan alleen gevoerd worden als beiden bereid zijn te luisteren naar elkaar en te spreken.

In communicatie is het belangrijk te “luisteren met je hart”, elkaar niet in de reden vallen en vooral “spreken met je hart”.
Momenteel verkeren heel veel nieuwetijdskinderen, hooggevoelige kinderen, ADHD-kids en autisten in een gevoel van totale ONMACHT. Er wordt niet geluisterd naar hen zoals ze dat graag willen, ze verstoppen zich achter de PC, hebben leerproblemen omdat ze school als onprettig ervaren en sluiten zich van de werkelijk. Ze kunnen zich niet ontplooien en worden niet gestimuleerd doch krijgen dingen opgelegd waar ze het nut totaal niet van inzien. Ze spijbelen, vertonen agressief gedrag en zijn zeer onrustig. Het lijkt of ze niet willen luisteren en deelnemen aan het leven. Velen zoeken de toevlucht tot drugs, alcohol, zwerven terwijl dit door liefdevolle communicatie, begrip, liefdevolle behandeling en evt. complemenaire geneeswijzen voorkomen kan worden.

Kinderen krijgen vaak al op jonge leeftijd Ritalin voorgeschreven om hen tot rust te brengen. Ja, dit werkt uitstekend voor de omgeving doch voor het kind helemaal niet. Het is een zwaar verslavend middel vergelijkbaar met drugs. Dit kan op latere leeftijd tot identiteitsproblemen, depressies, suïcidaal gedrag en totale afgeslotenheid leiden en dergelijke medicatie is sterk af te raden.

Mijn behandeling voor ouders en nieuwetijdskinderen, ADHD-kids en autisten is complementair. Liefdevolle communicatie, vanuit het hart spreken en luisteren is heel belangrijk. Verder is uitleg van wat ik kort heb beschreven, ook aan de opvoeders, heel belangrijk. Liefdevolle communicatie is altijd tweerichtingsverkeer tussen de betrokkenen. Verder doe ik energetische behandelingen om zo de balans te brengen. Tevens is het nodig deze kinderen goed te verankeren in de aarde om zo weer vol vreugde deel te nemen aan het leven. Dan komt vanzelf communicatie op gang en treedt genezing op waar dat nodig is.

Mijn boek, een zintuigprikkelende reis voor jong en oud!
Welles, nietes…Charlotjes avonturen in het land achter de regenboog

charlotje

Te bestellen bij onder andere www.bol.com

 VLINDER:
Ik wil je iets meegeven, diep uit mijn hart, een kleurrijk leven. Zomaar, omdat ik van je houd. Vlieg lief mens, naar de regenboog met al haar mooie kleuren. Een vlinder ontpopt, in volle pracht, vlieg en open al je deuren.
Marjo